2011-08-26 # 08:03:26

Prosečna zarada za jul 2011. godine


Prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2011. godine u Srbiji iznosi 54.164,00 dinara i ona je nominalno i realno manja od zarade isplaćene u junu


     Prema saopÅ¡tenju Republičkog zavoda za statistiku br.234. od 25.08.2011. ( objavljeno u Sl.glasniku RS br.63/11.) prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi  54.164,00 dinara. Prosečna  neto zarada, zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u julu 2011. iznosi  39.127,00 dinara.

     Prosečna bruta zarada isplaćena u julu 2011. nominalno je manja od isplaćene prosečne bruto zarade u junu 2011. za 0,8%. Ista je u odnosu na bruto zaradu isplaćenu u julu 2010. nominalno veća za 11,9% a u odnosu na prosečno isplaćenu zaradu u 2010 godini veća je za 14,2%.

     Realni indeksi zarada pokazuju da je prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2011. godine manja od prethodne - junske za 0.3%, a u odnosu na istu iz jula 2010. manja je za 0,2%. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u 2010. godini, zarada isplaćenu u julu 2011. godine realno je veća za 2,5%.

     Od 1. septembra 2011. godine najviÅ¡a osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 270.820,00 dinara, Å¡to predstavlja petostruki iznos prosečne bruto zarade objavljene za jul 2011.godine, ( 5 x 54.164,00 = 270.820,00 ).

 

Pregled isplaćenih prosečnih zarada u R.Srbiji u 2011: 

Mesec 2011.

Ø Bruto (RSD)

Ø Neto (RSD)

Broj i datum saopštenja RZS RS

     Jul

       54.164,00

       39.127,00

    234 od 25.08.11.

     Jun

        54.616,00

        39.322,00

       207 od 25.07.11.

     Maj

        49.064,00

        35.362,00

       164 od 24.06.11.

     April

        54.532,00

        39.298,00

       131 od 25.05.11.

     Mart

  49.633,00

  35.777,00

   103 od 26.04.11.

     Februar

  49.394,00

  35.538,00

     72 od 25.03.11.

     Januar

  47,382.00

  34,009.00

     40 od 25.02.11.

 


Preuzeto sa sajta www.knjigovodstvo.rs