• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-04-27 # 08:43:04

Prosečna zarada za mart 2011. godine


Prosečna zarada isplaćena u martu 2011. godine iznosi 49.633,00 dinara i ona je nominalno veća ali realno manja od prosečne zarade isplaćene u februaru 2011. godine u Republici Srbiji


Prema saopÅ¡tenju Republičkog zavoda za statistiku br.103. od 26.04.2011. ( objavljeno u Sl.glasniku br. 28/2011.) prosečna bruto zarada isplaćena u martu  2011. godine u Republici Srbiji iznosi  49.633,00 dinara. Prosečna  neto zarada, zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u martu 2011. iznosi  35.777,00 dinara.

Nominalno veća je  isplaćena prosečna bruto zarada u martu 2011. godine u odnosu na istu iz februara 2011. za 0,5%, u odnosu na zaradu isplaćenu u martu 2010. za 6,8% i u odnosu na prosečno isplaćenu zaradu u prethodnoj godini za 4,6%.

Realno manja je prosečna bruto zarada isplaćena u martu 2011. u odnosu na istu iz februara 2011. za 2,0%,  u odnosu na zaradu isplaćenu u februaru 2010. godine za 6,4% i u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u 2010. godini za 5,2%.

Od 1. maja 2011. godine najviša osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 248.165,00 dinara, što predstavlja petostruki iznos prosečne bruto zarade objavljene za mart 2011.godine,( 5 x 49.633,00 = 248.165,00 ).

U prvom kvartalu 2011. godine, prosečno isplaćena bruto zarada iznosi 48.798,00 dinara, prema saopÅ¡tenju Republičkog zavoda za statistiku br.103. Na osnovu ovog podatka menja se i najniža osnovica obračuna doprinosa od 1. maja 2011. godine i ona iznosi 17.079,00 dinara, u skladu sa Älanom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Iznos najniže osnovice obračuna doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjivaće se u periodu 01.05.-31.07.2011. godine a po objavi nadležnog ministarstva u Sl.glasniku.

 

  Prosečne zarade u R.Srbiji u 2011:

Mesec 2011.

Bruto

Neto

Broj i datum saopštenja RZS RS

Mart

49.633,00

35.777,00

 103 od 26.04.11.

Februar

49.394,00

35.538,00

72 od 25.03.11.

Januar

47,382.00

34,009.00

 40 od 25.02.11.

 

  


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved