• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-12-09 # 09:15:37

Smanjena referentna kamatna stopa na 9,75 odsto


Izvršni odbor NBS odlučio je da smanji referentnu kamatnu stopu za 0,25 procentna poena


 

           Na sednici IzvrÅ¡nog odbora NBS od 08.12.2011. odlučeno je da se smanji referentna kamatna stopa za 0,25 procentna poena, tako da ona od 08.12.2011.iznosi 9,70%.

          U delu saopÅ¡tenju iz kabineta guvernera NBS, se kaže:

Ključni dezinflatorni faktori su u ovom, a biće i u narednom periodu oslabljeni troškovni pritisci po osnovu regulisanih cena i cena hrane, kao i niska agregatna tražnja. Procesu dezinflacije, takođe, doprinosi nastavljanje pada inflacionih očekivanja. Povratak inflacije u granice dozvoljenog odstupanja od cilja očekuje se u prvom tromesečju naredne godine.

Na globalnom nivou, fiskalna i finansijska neizvesnost su i dalje naglašene, pre svega zbog krize javnog duga u zoni evra. U takvim okolnostima očekujemo da će podršku očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti u Srbiji dati i usvajanje budžeta u skladu s fiskalnim pravilima i zaključenim stendbaj aranžmanom iz predostrožnosti s MMF-om.

Dalje kretanje referentne kamatne stope zavisiće od ostvarivanja rizika, pre svega u meÄ‘unarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike, i njihovog uticaja na inflaciju. 

                                                                                                                                          ( Preuzeto sa sajta NBS )

 

          Naredna sednica IzvrÅ¡nog odbora NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 19. januara 2012. godine.

          Smanjenje referentne kamatne stope odraziće se na smanjenje kamte za manje i neblagovremeno plaćanje javnih prihoda, sa 20,00% na 19,75%, kao i za viÅ¡e plaćene javne prihode, za koje je tražen povraćaj, a nije dobijen u roku od 30 dana od dana podnoÅ¡enja zahteva za povraćaj.

          Prema članu 75. st.1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nаiznos mаnje ili viÅ¡e plаćenog porezаi sporednih poreskih dаvаnjа, obrаčunаvаse i plаćаkаmаtаpo stopi jednаkoj godiÅ¡njoj referentoj stopi centrаlne emisione bаnke uvećаnoj zаdeset procentnih poenа, primenom komforne metode obrаčunа. 

 

 

Kamatne stope za 2011. godinu

Datum

 

Referentna kamatna stopa

Eskontna kamatna stopa NBS*

Godišnja kamatna stopa za

neblagovremeno plaćanje javnih prihoda

od

do

1.

2.

3.

4.

01.01.2011.

16.01.2011.

11,50%

21,50%

17.01.2011.

09.03.2011.

12,00%

22,00%

10.03.2011.

06.04.2011.

12,25%

22,25%

07.04.2011.

08.06.2011.

12,50%

22,50%

09.06.2011.

06.07.2011.

12,00%

22,00%

07.07.2011.

07.09.2011.

11,75%

21,75%

08.09.2011.

05.10.2011.

11,25%

21,25%

06.10.2011.

09.11.2011.

10.75%

20,75%

10.11.2011.

07.12.2011.

10.00%

20,00%

08.12.2011.

 

9.75%

19,75%

· Prema odluci Monetarnog odbora NBS od 12.05.2010. eskontna stopa NBS jednaka je referentnoj  kamatnoj stopi (Sl.glasnik RS br.31/2010.).


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved