• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-06-09 # 14:49:04

Smanjena referentna kamatna stopa na 12,00 odsto


Izvršni odbor NBS ocenio da je najviši nivo inflacije prošao i da se u narednom periodu može očekivati opadanje inflacije


 

Na sednici Izvršnog odbora NBS od 09.06.2011. odlučeno je da se smanji referentna kamatna stopa za 0,50 procentna poena, tako da ona od 09.06.2011.iznosi 12,00%.

Opadanje inflacije očekuje se kao rezultat slabljenja troškovnih pritisaka na cene hrane pred izvesno dobru poljoprivrednu sezonu, niske agregatne tražnje i adekvatnih mera monetarne politike.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 07. jula 2011. godine.

Smanjenje referentne kamatne stope odraziće se na smanjenje kamte za manje i neblagovremeno plaćanje javnih prihoda, sa 22,50% na 22,00%, kao i za više plaćene javne prihode, za koje je tražen povraćaj, a nije dobijen u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj.

Prema članu 75. st.1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nа iznos mаnje ili viÅ¡e plаćenog porezа i sporednih poreskih dаvаnjа, obrаčunаvа se i plаćа kаmаtа po stopi jednаkoj godiÅ¡njoj referentoj stopi centrаlne emisione bаnke uvećаnoj zа deset procentnih poenа, primenom komforne metode obrаčunа. 

 

Kamatne stope za 2011. godinu

Datum

Referentna kamatna stopa 

NBS

Godišnja kamatna stopa za

neblagovremeno plaćanje javnih prihoda

od

do

1.

2.

3.

4.

01.01.2011.

16.01.2011.

11,50%

21,50%

17.01.2011.

09.03.2011.

12,00%

22,00%

10.03.2011.

06.04.2011.

12,25%

22,25%

07.04.2011.

08.06.2011.

12,50%

22,50%

09.06.2011.

 

12,00%

22,00%

 

 


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved