• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-01-17 # 15:46:14

Povećana referentna kamatna stopa


Izvršni odbor NBS povećao referentnu kamatnu stopu sa 11,50 na 12,00%.


 

Na sednici Izvršnog odbora NBS odlučeno je da se poveća referentna kamatna stopa za 0,50 procentna poena, tako da ona od 17.01.2011.iznosi 12,00%.

Pri donošenju odluke o povećanju referentne kamatne stope,Izvršni odbor je imao u vidu da je inflacija iznad gornje granice cilja i da je restriktivnija monetarna politika još kako bi se obuzdali inflatorni pritisci, podstaknuti rastom regulisanih cena, povećanjem inflatornih očekivanja, rastom cena hrane i svetske cene nafte.

Izvršni odbor je takođe uzeo u obzir to da će niska agregatna tražnja i dalje imati dezinflatorni uticaj, naročito imajući u vidu, niži od najavljenog, rast penzija i zarada u javnom sektoru.

Povećanjem referentne kamatne stope za 50 baznih poena Narodna banka teži da obezbedi da se inflacija u srednjem roku naÄ‘e u granicama utvrÄ‘enih ciljeva (4,5±1,5% za kraj 2011. i 4±1,5% za kraj 2012. godine).

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. februara 2011. godine.

Povećanje referentne kamatne stope odraziće se na povećanje kamte za manje i neblagovremeno plaćanje javnih prihoda, sa 21,50% na 22,00%, ali i za više plaćene javne prihode, za koje je tražen povraćaj, a nije dobijen u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj.

Prema članu 75. st.1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nа iznos mаnje ili viÅ¡e plаćenog porezа i sporednih poreskih dаvаnjа, obrаčunаvа se i plаćа kаmаtа po stopi jednаkoj godiÅ¡njoj referentoj stopi centrаlne emisione bаnkeuvećаnoj zа deset procentnih poenа, primenom komforne metode obrаčunа.  

 

Datum

 

Referentna kamatna stopa

NBS

Godišnja kamatna stopa za

neblagovremeno plaćanje javnih prihoda

od

do

1.

2.

3.

4.

01.01.2011.

16.01.2011.

11,50%

21,50%

17.01.2011.

 

12,00%

22,00%

 

 


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved