• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-09-26 # 18:22:36

Prosečna zarada za avgust 2011. godine


Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Srbiji iznosi 53.285,00 dinara i ona je nominalno i realno manja od zarade isplaćene u julu


 

     Prema saopÅ¡tenju Republičkog zavoda za statistiku br.262. od 26.09.2011. ( objavljeno u Sl.glasniku RS br.71/2011.) prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi  53.285,00 dinara. Prosečna  neto zarada, zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u avgustu 2011. iznosi  38.389,00 dinara.

     Prosečna bruta zarada isplaćena u avgustu 2011. nominalno je manja od isplaćene prosečne bruto zarade u julu 2011. za 1,6%. Ista je u odnosu na bruto zaradu isplaćenu u avgustu 2010. nominalno veća za 12,9% a u odnosu na prosečno isplaćenu zaradu u 2010 godini veća je za 12,3%.

     Realni indeksi zarada pokazuju da je prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2011. godine manja od prethodne - julske za 1.6%, a u odnosu na istu iz avgusta 2010. veća je za 2,2%. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u 2010. godini, zarada isplaćenu u avgustu 2011. godine realno je veća za 0,9%.

     Od 1. oktobra 2011. godine najviÅ¡a osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 266.425,00 dinara, Å¡to predstavlja petostruki iznos prosečne bruto zarade objavljene za avgust 2011.godine, ( 5 x 53.285,00 = 266.425,00 ).

 

Tabela 1. Zarade po zaposlenom u R.Srbiji:                   

    Pregled prosečnih zarada u R.Srbiji isplaćenih u 2011. godini

Mesec  2011        RSD Nominalni indeksi zarada Realni indeksi zarada SaopÅ¡tenje RZS 
Prosečne zarade

tek.2011  pret.mes.

  tek.2011   isti 2010   tek.2011    Ø 2010 tek.2011 pret.mes  tek.2011  isti 2010    tek.2011     Ø 2010
 Bruto      Neto   Bruto     Neto   Bruto        Neto  Bruto      Neto   Bruto     Neto  Bruto      Neto   Bruto       Neto
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
VIII 53.285,00 38.389,00   98,4         98,1 112,9     113,1 112,3     112,4  98,4      98,1 102,2     102,4 100,9     101,0 262/2011
VII 54.164,00   39.127,00   99,2         99,5 111,9   113,1 114,2   114,6   99,7     100,0   99,8   100,9 102,5   102,9 234/2011
VI 54.616,00   39.322,00 111,3 111,2 115,0   115,1 115,1   115,2 111,6   111,5 102,0   102,1 102,9   102,9 208/2011
V 49.064,00   35.362,00   90,0       90,0 105,6   105,7 103,4   103,6   89,6       89,6   93,1       93,2   92,2       92,3 164/2011
IV 54.532,00   39.298,00 109,9   109,8 112,4   112,4 114,9   115,1 108,7 108,6   98,0     98,0 102,8 103,0 131/2011
III 49.633,00   35.777,00 100,5   100,7 106,8   106,8 104,6   104,8   98,0         98,1   93,6         93,6   94,6         94,8 103/2011
II 49.394,00   35.538,00 104,2   104,5 110,1     109,9 104,1     104,1 102,7     103,0   97,8         97,6   96,6         96,6 72/2011
I 47.382,00   34.009,00   86,2       85,9 113,8   113,6   99.9         99,6   85,0         84,7 102,3   102,2   94,0         93,7 40/2011

 

 


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved