• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-05-03 # 08:27:22

Proširena lista dobara koja se oporezuju po posebnoj stopi PDV


Ministarstvo finansija donelo je novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV kojim se proširuje lista dobara koja se oporezuju po posebnoj stopi


 

          Prema najnovijim izmenama i dopunama Pravilnika, od 08.05.2011.godine, kada stupaju na snagu izmene, po posebnoj stopi  PDV od 8% oporezivaće se i:

      - braÅ¡no od ječma, ovsa, heljde, prosa, pirinča i bezglutensko braÅ¡no,

      - ortopedski grudnjaci za grudnu protezu,

      - uloÅ¡ci za odrasle,

      - sterilne zaÅ¡titne kapice za isključenje sa periotoneumske dijalize.

      - kompletna krmna smeÅ¡a za ishranu ribe 

          Izmene su donele i terminoloÅ¡ka proÅ¡irenja i promene u Pravilniku, reč  “životinje” zamenjena je sa “stoka”, kao uži ali prikladniji termin, a terminom živa stoka obuhvaćena je i riba.

 

          PDV obveznici koji su na dan 07.05.2011. godine imali na zalihama gore navedena dobra obuhvaćena izmenama, u zavisnosti da li se bave maloprodajom ili veleprodajom (ako vode zalihe sa PDV ), dužni su izvrÅ¡iti sve ili neke od sledećih radnji:

      - popis zaliha na kraju dana 7. maja ili pre početka rada 8. maja,

      - preračun PDV-a u zatečenim zalihama i eventualnu korekciju cena po odluci,

      - odgovarajuća knjiženja u knjigovodstvu i KEPU knjizi ili knjigama,

      - prilagoÄ‘avanje fiskalnih kasa.

 

          Pravinik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrÄ‘ivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV objaljvljen je u Službenom glasniku RS br. 29 od 30.04.2011. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 08.05.2011. godine.  


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved