• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-04-04 # 21:34:59

Izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara


Teretna vozila najveće dozvoljene mase manje od 3,5 tone i motorna vozila sa isključivo električnim pogonom, oslobođena poreza na upotrebu od 5. aprila 2011. godine.


 

Na sednici Skupštine Srbije održanoj 31.03.2011. usvojene su izmene Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Izmene su izvršene u delu koji se odnosi na upotrebu motornih vozila, brisanjem tj. izuzimanjem od oporezivanja teretnih vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 tone.

Druga izmena se odnosi na člana 5. zakona tj. izuzeće od plaćanja poreza na upotrebu,  gde je predefinisana tačka 6. po kojoj  su poreza na upotrebu osloboÄ‘eni vlasnici motornih vozila čiji pogon je isključivo električni. 

Izmene zakona objavljene su u Sl.glasniku br. 24 od 04.04.2011. i stupaju na snagu narednog dana, od dana objave, tj. od 05.04.2011. godine.

Tekst Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, sa ugrađenim izmenama usvojenim i objavljenim u Sl.glasniku 24/2011. možete preuzetiovde.

 


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved