• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-04-04 # 20:01:15

Izmene Zakona o porezu na imovinu


Usvojene izmene stupaju na snagu 12 aprila 2011. a primenjivaće se retroaktivno od 1. januara 2011. godine


Na sednici Skupštine Srbije održanoj 31.03.2011. usvojene su izmene Zakona o porezu na imovinu

Osnovne izmene Zakona o porezu na imovinu se odnose na preciznije definisanje člana 2. zakona u delu površine građevinskog zemljišta koje se izuzima od oporezivanja.

Prema izmenama. predviđeno je da zakupci gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini i poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na površine do 10 ari neće plaćati porez, već samo na površine preko 10 ari. To znači, da se pri oporezivanju, ukupna površina umanjuje za 10 ari i na razliku obračunava i plaća porez.

Porez se neće plaćati ni na imovinu na zemljište ispod zgrade, u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Druga bitna izmena u zakonu je da za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za koju je tomobvezniku utvrÄ‘en porez na imovinu za 2010. godinu, za odgovarajuću povrÅ¡inu iste nepokretnosti, poreska obaveza istom obvezniku za 2011. godinu, primenom zakona, može biti utvrÄ‘ena u iznosu ne većem od 60% u odnosu na poresku obavezu utvrÄ‘enu za 2010. godinu.

Lokalne samouprave imaju rok od 60 dana, od dana stupanja na snagu izmena zakona, da utvrde stope poreza na nepokretnosti na svojoj teritoriji.

Izmene zakona objavljene su u Sl.glasniku br. 24 od 04.04.2011., stupaju na snagu u roku od 8 dana, od dana objave, a primenjivace se retroaktivno od 01.01.2011. godine.

Tekst Zakona o porezu na imovinu, sa ugrađenim izmenama usvojinim dana 31.03.2011. godine i objavljenim u Sl.glasniku 24/2011. možete preuzetiovde.


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved