2011-05-11 # 14:18:58
Izmenama je predviđena mogućnost uplate pazara u roku od sedam dana, ažurnija baza podataka o klijentima banaka i niže kazne ali i oštriji tretman subjekta u blokadi i u prinudnoj naplati
2011-05-03 # 08:27:22
Ministarstvo finansija donelo je novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV kojim se proširuje lista dobara koja se oporezuju po posebnoj stopi
2011-04-04 # 21:34:59
Teretna vozila najveće dozvoljene mase manje od 3,5 tone i motorna vozila sa isključivo električnim pogonom, oslobođena poreza na upotrebu od 5. aprila 2011. godine.
2011-04-04 # 20:01:15
Usvojene izmene stupaju na snagu 12 aprila 2011. a primenjivaće se retroaktivno od 1. januara 2011. godine
<< < 12
Najčitanije vesti - Propisi
Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu
Donet pravilnik o uslovim i načinu plaćanja gotovim novcem
Izmenjen Zakon o porezima na imovinu
Proširena lista dobara koja se oporezuju po posebnoj stopi PDV
Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate
Donet novi Zakon o privrednim društvima
Doneta Uredba Vlade Republike Srbije za podsticanje zapošljavanja u privatnom sektoru
Usvojen Zakon o izvršenju i obezbeđenju
Blokirani privrednici mogu isplaćivati zarade i naknade troškova
Izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

  • Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba
Kursna lista NBS za dan 19.07.2024
Naziv zemlje Valuta Srednji kurs
EMU EUR 117.0557
SAD USD 29.2690
V. Britanija GBP 120.8504
Švajcarska CHF 10.1155
Detaljnije >>>
Knjigovodstvena agencija MGT preko dvadest godina uspeÅ¡no pruža knjigovodstvene usluge svojim klijentima. više >>>
clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved