2011-05-11 # 23:14:59
Izmenama je predviđeno da od 17.05.2011. umesto stope rasta cena na malo, na visinu stope zatezne kamate utiče mesečna stopa rasta potrošačkih cena, objavljena od strane Republičkog zavoda za statistiku
2011-05-11 # 14:18:58
Izmenama je predviđena mogućnost uplate pazara u roku od sedam dana, ažurnija baza podataka o klijentima banaka i niže kazne ali i oštriji tretman subjekta u blokadi i u prinudnoj naplati
2011-05-06 # 22:39:35
Poreska uprava Srbije, u prvom krugu, uputila PEP prijave samo PDV poreskim obveznicima. Podnošenjem ove prijave, obavlja se registracija obveznika kod PU i oni će od 1.juna moći elektronski da podnose prijave za PDV.
2011-05-03 # 08:27:22
Ministarstvo finansija donelo je novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV kojim se proširuje lista dobara koja se oporezuju po posebnoj stopi
2011-04-04 # 21:34:59
Teretna vozila najveće dozvoljene mase manje od 3,5 tone i motorna vozila sa isključivo električnim pogonom, oslobođena poreza na upotrebu od 5. aprila 2011. godine.
2011-04-04 # 20:01:15
Usvojene izmene stupaju na snagu 12 aprila 2011. a primenjivaće se retroaktivno od 1. januara 2011. godine
2011-03-22 # 13:59:55
Krajnji rok poslodavaca za podnošenja obrazaca M-4 za 2010. kalendarsku godinu je 30.april 2011.
<< < 12
Najčitanije vesti
Poreska uprava telefonom poziva poreske obveznike
Smanjena referentna kamatna stopa na 10,00 odsto
Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu
Za otpis obaveza iz 2008. uplatiti tekuće obaveze do kraja godine
Donet pravilnik o uslovim i načinu plaćanja gotovim novcem
Smanjena referentna kamatna stopa na 9,75 odsto
Prosečna zarada za oktobar 2011
Prosečna zarada za april 2011. godine
Izmenjen Zakon o porezima na imovinu
Prosečna zarada za septembar 2011

  • Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba
Kursna lista NBS za dan 19.07.2024
Naziv zemlje Valuta Srednji kurs
EMU EUR 117.0557
SAD USD 29.2690
V. Britanija GBP 120.8504
Švajcarska CHF 10.1155
Detaljnije >>>
Knjigovodstvena agencija MGT preko dvadest godina uspeÅ¡no pruža knjigovodstvene usluge svojim klijentima. više >>>
clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved